Näringslivsdagen (Business Day) is taking place on 13th and 14th of October 2016. Location: NKT Arena Karlskrona.
The fair is open 13 October pm.13 – 16 and 14 October at . 9 – 16. Free entrance.

boka-monter

Boka monter

boka-seminarie

Boka Huvudseminarium

hitta-hit

Hitta hit

program

Program

naringslivskvallen

Näringslivskväll

massutbildning

Mässutbildning